Teater 2 (6. - 10.klasse)

 
TEATER 2 

Teaterundervisning for barn og ungdom. På teaterkurset vil elevene gjennom rollelek, enkel improvisasjon og teaterøvelser tilegne seg scene- og samspillkompetanse. Vi skal øve på å gi og ta fokus, gi uttrykk for ulike følelser og forstå enkle sceniske uttrykk som for eksempel tablå, rekvisitt, frys og lignende.
Vi skal ha fokus på stemmebruk, å være oss bevisst kroppspråkets betydning og å utvikle trygghet i den sceniske sammenhengen.
Hvert semester inviterer vi venner og familie til fremføring av materiale som elevene har jobbet med. 
 
Klassen ledes av en erfaren teaterpedagog. 
 
  • Pris: 2.890,-
  • Uker pr. semester: 16
  • Kurslengde: 55 min pr uke