MUSIKAL +

MUSIKAL +

Musikal + et fordypningstilbud for deg som vil satse på musikal eller teater. 

På Musikal + vil du få muligheten til å utvikle selvstendighet som utøver, uttrykke din individualitet og tilegne deg erfaringer innen ensemblearbeid som vil kunne komme godt med både på og av scenen. Dette er et kurs som kommer i tillegg til våre ordinære tilbud. For å være med i gruppen krever det altså at du følger et av våre ordinære kurs. Med det mener vi musikal, teater og individuelle instrumenttimer. 

Dette er et tilbud for viderekomne elever og vi stiller krav til nivå for å delta. 

Inkludert i tilbudet er:

  • En musikaltime i uken
  • 4 timer teater - masterclass: monolog
  • 4 sangtimer fordelt i to puljer utover i semesteret

Dette kommer i tillegg til det du allerede har. Har du sangtimer betyr det altså at du vil få fire ekstra. Har du musikal allerede vil du dermed få to timer musikal i uken.

Ved spørsmål om dette tilbudet - send oss en mail!

  • Pris: 4000,- per semester.
  • Uker pr. semester: 16