Ås

Cecilie Marjatta Valinen

MUSIKALPEDAGOG / MUSIKKTEATER

Charlotte Jenssen

Sangpedagog

Eirik Fjelde

Piano og produksjon

Håvard Haugland

Gitarpedagog

Johan Nordh

TROMMELÆRER / BANDLEDER

Karoline Dahl Gullberg

SANGPEDAGOG / KORLEDER

Valborg Bjerkreim

SANGPEDAGOG / KORLEDER