Kontakt oss

PoPrommet Oslo

Enebakkveien 119, 0680 Oslo

T: 22 67 08 40 / 901 67 493 / 974 05 635 / 993 80 057 
E: post@poprommet.no 

PoPrommet Bodø

Storgata 13-15 8006 Bodø (3etg)

T: 995 77 157 / 995 38 054
E: post@poprommet.no

PoPrommet Ås

Brekkeveien 12, 1430 Ås

T: 22 67 08 40
E: post@poprommet.no