Frist for avmelding

Alle elever som har plass hos POPrommet beholder elevplassen helt til den blir sagt opp.

 Det åpnes for avmelding i elevportalen på slutten av semesteret med avmeldingsfrist 10. Juni.