ELEVKVELDER 2020 !

mandag, 16 mars 2020

Vi har elevkonserter uke 11 og 12. Vi spiller og synger for hverandre i våre egne lokaler.