ELEVKVELDER!

søndag, 11 mars 2018

Vi har elevkonserter uke 11 og 12. Interpretasjon. Vi spiller og synger for hverandre i våre egne lokaler.